Thặng dư vốn cổ phần là gì? Cách tăng vốn điều lệ

by My Trần

Thặng dư vốn cổ phần chiếm 1 phần lớn trong vốn chủ sở hữu. Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết công thức tính và cách tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật.

  1. Thặng dư vốn cổ phần là gì?

1.1 Vốn cổ phần là gì?

Vốn cổ phần là số tiền được các cổ đông góp vào công ty để hưởng lợi sau thuế ( hưởng lợi nhuận theo sự phát triển của hoạt động kinh doanh). Vốn chủ sở hữu là vốn góp của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty.

Vốn cổ phần là vốn đã thực hiện góp bằng việc mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty. Để tăng vốn cổ phần, công ty phải thực hiện phát hành bán cổ phiếu và thường xuyên đánh giá để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao uy tín của doanh nghiệp thu hút các nhà đầu tư. 

Để thực hiện tăng vốn cổ phần, chủ doanh nghiệp cần phải đưa ra các chiến lược, kế hoạch rõ ràng.

1.2 Thặng dư vốn cổ phần là gì?

Trong hoạt động kinh doanh, khi đọc các báo cáo tài chính của công ty thường xuất hiện thặng dư vốn cổ phần (hay còn gọi là thặng dư vốn trong các công ty cổ phần), là khoản chênh lệch mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.

Việc thặng dư vốn cổ phần không phải là vấn đề hiếm gặp trong doanh nghiệp, thường gặp trong việc phát hành thêm cổ phần, hình thành thặng dư sẽ được chuyển thành cổ phần và chuyển thành vốn đầu tư của chủ sở hữu trong tương lai.

Tuy nhiên khoản thặng dư vốn cổ phần này không được xem là cổ phần cho đến khi được kết chuyển thành cổ phần và sau đó kết chuyển thành vốn đầu tư của công ty.

 CT tính:

Thặng dư vốn cổ phần = ( Giá phát hành cổ phần – mệnh giá) x số lượng cổ phiếu mà công ty đã phát hành

Ví dụ:

Một công ty cổ phần phát hành 100.000 cổ phiếu, với giá trị 100.000 đồng/ cổ phiếu, dự kiến thu 10 tỷ. Do nhu cầu thị trường, công ty bán giá trị 1 cổ phiếu 120.000 đồng và thu được 12 tỷ. Vậy phần thặng dư vốn của công ty cổ phần là 2 tỷ. Khoản thặng dư 2 tỷ này được xem là vốn cổ phần khi chuyển đổi thành cổ phần và kết chuyển thành vốn đầu tư của công ty.

Do đó đây cũng là một trong những phương thức huy động vốn và tăng vốn điều lệ được nhiều công ty cổ phần áp dụng. Chính vì vậy vấn đề này được Bộ Tài Chính quy định rất rõ ràng trong Thông tư 19/2003/TT- BTC với những quy định chặt chẽ cụ thể như sau:

  • Khoản thặng dư cổ phần được tính các khoản chênh lệch do mua bán cổ phiếu lớn hơn so với mệnh giá và không tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng.
  • Trường hợp giá bán cổ phiếu < giá mua vào hoặc giá bán cổ phiếu < mệnh giá thì không được hạch toán vào chi phí, phải dùng vốn thặng dư để bù đắp hoặc phải dùng nguồn lợi sau thuế và các quỹ của doanh nghiệp để bù đắp, không được dùng lợi nhuận trước thuế bù đắp vào khoản chênh lệch.
  1. Công ty cổ phần có thể phát hành trái phiếu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ không?

Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, công ty cổ phần là một trong những loại hình kinh doanh có số lượng đăng ký cao và được pháp luật quy định chặt chẽ về vấn đề phương thức huy động vốn và tăng vốn điều lệ của công ty.

Các công ty cổ phần có thể phát hành chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên vốn điều lệ của công ty được điều chỉnh tăng trong trường hợp kết chuyển thặng dư vốn phải tuân thủ điều kiện là khoản chênh lệch giữa giá bán và giá vốn mua vào, công ty hoàn toàn có thể sử dụng phần chênh lệch để tăng vốn điều lệ. 

Khi công ty đã đi vào hoạt động ổn định, chủ doanh nghiệp có nhu cầu cần vốn để kinh doanh và muốn tăng vốn điều lệ thì có thể chào bán cổ phần với 3 hình thức cụ thể sau:

  • Bán cổ phần cho các cổ đông: đây là hình thức huy động vốn nội bộ từ công ty, là chính sách ưu tiên dành cho những người muốn gắn bó với công ty lâu dài. Bán cổ phần cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện hữu của chủ thể đó tại công ty. Số lượng cổ đông không thay đổi nhưng giúp gia tăng vốn điều lệ công ty.
  • Bán cổ phần ra ngoài: đây là hình thức huy động vốn ra bên ngoài đối với công chúng. Phương thức này làm tăng số lượng cổ đông, tăng vốn điều lệ của công ty.
  • Bán cổ phần riêng lẻ: đây là hình thức không huy động vốn từ bên ngoài dành cho công ty cổ phần không phải công ty đại chúng.

Phát hành trái phiếu là hình thức phát hành để vay tiền nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, vậy nên bản chất của trái phiếu là đi vay, hoạt động này không làm tăng vốn điều lệ của công ty. Hiểu đơn giản, trái phiếu là một loại chứng khoán để huy động vốn bằng hình thức vay tiền của công chúng.

Từ phân tích trên, phát hành cổ phiếu và dựa trên thặng dư vốn cổ phần là một trong những phương pháp giúp bạn tăng vốn điều lệ. Để tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện, trình tự, và thẩm quyền mời bạn theo dõi ở bài viết sau.

You may also like

2 comments

Leave a Comment